วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รู้จักการให้อภัย

"ความพยาบาทเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า"
วินสตัน เซอร์ซิลล์
ความอาฆาตพยาบาทเป็นตัวการสำคัญที่ค่อยทำร้ายจิตใจ ทำให้เราระแวงกังวัล ไม่มีความสุข ทำให้เรารู้สึกแห้งแล้งเคว้งคว้างเฉกเช่นแกล้บแห้งๆ คงไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่ๆที่ศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ของศาสนาต่างๆ มีข้อใหญ่ใจความตรงกันว่า  การให้อภัยเป็นก้าวแรงที่สำคัญยิ่งที่นำไปสู่ความสมบรูณ์ทางจิตวิญญาณและความสุขที่แท้จริงของชีวิต

การให้อภัยผู้อื่นอาจจะทำได้ง่ายขึ้น ถ้าเราพยายามเข้าอกเข้าใจผู้อื่นด้วยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา

การให้อถัยมิได้หมายความว่า เราต้องยอมรับการกระทำของผู้อื่นกระทำต่อเราและมิได้ความหมายว่าเราจะลืมมันเสียแต่การให้อภัยคือการไม่ให้อารมณ์โกรธมาครอบงำ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More